Thai  Thai

สถานที่ท่องเที่ยวในนครสวรรค์

นครสวรรค์ สถานที่ท่องเที่ยว

“เมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ”

           จังหวัดนครสวรรค์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายรูปแบบ ทั้งวัดวาอาราม โบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น บึงบอระเพ็ด อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ วัดจอมคีรีนาคพรต วัดวรนาถบรรพต (วัดเขากบ) ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม ฯลฯ

และแบ่งออกเป็นอำเภอดังนี้

- อำเภอเมืองนครสวรรค์

- อำเภอตาคลี

- อำเภอตากฟ้า

- อำเภอโกรกพระ

- อำเภอบรรพตพิสัย

- อำเภอพยุหะคีรี

- อำเภอหนองบัว

- อำเภอแม่วงก์

 

Thai